காதலில் தோல்வி ஏன் ?

ஓம் சரவண பவ 


மற்றுமொரு பதிவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி நண்பர்களே. காதலித்த பெண் தன்னைவிட்டு போனதற்கு என்ன காரணம் என்று ஒரு தம்பி எனக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி இருந்தார் அந்த ஜாதகத்தை தற்போது பார்க்கலாம் வாருங்கள். 
லக்கினம்: துலாம் 
திதி: வளர்பிறை சதுர்த்தி 
நட்ச்சத்திரம்: உத்திரம் 4-ம் பாதம் 
( எம்முடைய முறையில் ராசிக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை ஜனனம் லக்கினமே மிகவும் முக்கியம் )

ஓம் நகத்வஜாய வித்மஹே 
பத்ம ஹஸ்த்தாய தீமஹி 
தந்நோ ராகு ப்ரசோதயாத் 

இந்த தம்பியின் ஜாதகத்தில் 12 பாவகங்களில் எந்தெந்த பாவகம் எத்தனை சதவிகிதம் நன்றாக உள்ளது என ஆராய்வோம். 

1-ம் பாவகம் அதன் அதிபதி சுக்கிரன் 10-ல் இருந்து 1-ம் வீட்டை கெடுத்து விட்டார். ஆனால் சனி அந்த வீட்டை 10-ம் பார்வையால் பார்த்து நன்மை செய்கிறார். எனவே சுக்கிரன் கெடுத்தாலும் சனி நன்மை செய்கிறார் ஆகவே 1-ம் பாவகம் 50% நன்றாக உள்ளது. 

2-ம் பாவகம் அதன் அதிபதி செவ்வாய் 11-ல் இருந்து 2-ம் வீட்டிற்கு நன்மை செய்கிறார். மேலும் தன்னுடைய வீட்டை 4-ம் பார்வையால் செவ்வாய் பார்த்து நன்மை செய்கிறார், குரு 5-ம் பார்வையால் பார்ப்பது தவறு எனவே  2-ம் பாவகம் 50% நன்றாக உள்ளது. 

3-ம் பாவகம் அதன் அதிபர் குரு இருப்பினும் அங்கு ராகு இருப்பது நல்லது. எனவே ராகு 3-ம் பாவகத்திற்கு 100% நன்மை செய்து விடுகிறார். 

4-ம் பாவகம் அதன் ஆதிபர் சனி 3-ல் இருப்பது தவறு மேலும் குரு மற்றும் சூரியன் பார்ப்பது அதைவிட தவறு. எனவே 4-ம் பாவகம் 100% கெட்டு விட்டது. 

5-ம் பாவகம் அதன் அதிபர் சனி 3-ல் இருப்பது நல்லது. 5-ம் வீட்டை புதன் மற்றும் சுக்கிரன் பார்ப்பது நல்லது செவ்வாய் பார்ப்பது தவறு. எனவே 5-ம் பாவகம் 75% நன்றாக உள்ளது. 

6-ம் பாவகம் அதன் அதிபர் குரு 10-ல் இருப்பது தவறு மேலும் தன்னுடைய வீட்டை தானே பார்த்து 100% கெடுத்து விட்டார். 

7-ம் பாவகம் அதன் அதிபர் செவ்வாய் 11-ல் இருந்து 100% 7-ம் வீட்டை கெடுத்து விட்டார். 

8-ம் பாவகம் அதன் அதிபர் சுக்கிரன் 10-ல் இருந்து 100% 8-ம் வீட்டிற்கு நன்மை செய்கிறார். 

9-ம் பாவகம் அதன் அதிபர் புதன் இருப்புனும் அங்கு கேது இருந்து 9-ம் பாவகத்தை 100% பலப்படுத்தி விட்டார். 

10-ம் பாவகம் அதன் அதிபர் சந்திரன் 11-ல் இருந்து கெடுதல் செக்கிறார். மேலும் 10-ம் வீட்டில் சனியின் பார்வை மற்றும் சூரியன், குரு, புதன், சுக்கிரன் ஆகிய கிரகங்கள் இருக்கின்றன. இதில் சூரியன் ஒருவரே நன்மை செய்கிறார். எனவே 10-ம் பாவகம் 17% நல்ல நிலையில் உள்ளது. 

11-ம் பாவகம் அதன் அதிபர் சூரியன் 10-ல் இருப்பது தவறு. சந்திரன் மற்றும் செவ்வாய் இங்கு இருப்பது நல்லது. எனவே 11-ம் பாவகம் 67% நன்றாக உள்ளது. 

12-ம் பாவகம் அதன் அதிபர் புதன் 10-ல் இருப்பது நல்லது எனவே 12-ம் பாவகம் 100% நன்றாக உள்ளது. 

தம்பியின் 12 பாவகத்தையும் கணிதம் செய்து எந்தெந்த பாவகம் எத்தனை சதவிகிதம் நன்றாக உள்ளது என்பதையும் எந்தெந்த கிரகங்கள் பாவகங்களுக்கும் நன்மை மற்றும் தீமை செய்கிறது என்பதையும் தெளிவாக கணிதம் செய்துள்ளோம் இனி தம்பியின் தசா புத்திக்கு செல்வோம் நண்பர்களே. 

இவர் முதலில் சூரிய திசையை கடந்துள்ளார். சூரிய திசையில் 9,10,12 வீடுகளின் பலன் நடந்திருக்கிறது. 9-ம் வீடு 100% நன்றாக உள்ளது, 10-ம் வீடு 17% மட்டுமே நன்றாக உள்ளது, 12-ம் வீடு 100% நன்றாக உள்ளது. என்வே 9,12-ம் பாவகம் வழியாக நன்மையையும் 10-ம் பாவக வழியாக சிறிய உடல் நிலை பாதிப்பை சந்தித்து இருப்பார். 

அடுத்து இவர் சந்திர திசையை கடந்துள்ளார். சந்திர திசையில் 11-ம் வீட்டு பலன் மட்டுமே நடந்துள்ளது. 11-ம் வீடு 67% நன்றாக உள்ளது. அதுவும் சிம்மாத்தில் உள்ளது ஆகவே சந்திர திசையில் நன்றாக படித்திருபார். சூரியன் கெடுதல் செய்வதால் உஷ்ணம் பிரச்சனைகளை சந்தித்து இருப்பார். பெரும்பகுதி நன்மையாகவே இருந்திருக்கும். 

அடுத்து இவர் செவ்வாய் திசையை கடந்துள்ளார். செவ்வாய் திசையில் 7,11-ம் வீட்டு பலன் நடந்துள்ளது. 7-ம் வீடு 100% கெட்டு விட்டது. 11-ம் வீடு 67% நன்றாக உள்ளது. 7-ம் வீடு 100% பாதிப்பை கொடுத்துள்ளது இதனால் தன்னுடைய தாயை இழந்தார். காதலில் விழுந்தார். 11-ம் பாவக வழியாக படிப்பை மட்டும் நல்ல முறையில் படித்திருக்கிறார். 
( கெட்ட தசா புத்தி காலத்தில் நாம் என்ன நல்லது செய்தாலும் கெடுதலில் தான் போய் முடியும். அதே போல் 7-ம் பாவகம் தம்பிக்கு காதலியை காட்டி காதலில் விழவைத்து கஷ்டத்தையே கொடுத்துள்ளது. )  

தற்போது ராகு திசை நடக்கிறது. ராகு திசையில் 3-ம் வீட்டு பலன் மட்டுமே நடைபெறுகிறது. இந்த காலகட்டம் தம்பிக்கு நல்லதாகவே அமையும் எடுக்கும் முயர்ச்சிகளில் வெற்றி வேலை வாய்ப்பு என்று அனைத்தும் நல்லதாகவே அமையும். 

 ராகு திசையில் புத்திகளை கணிதம் செய்யவேண்டும். முதலில் நடந்த ராகு புத்தி 3-ம் வீட்டு பலனை செய்துள்ளது. நன்றாக படித்து முடித்து விட்டார். 

அடுத்து குரு புத்தியில் 10-ம் வீட்டு பலன் நடந்துள்ளது 10-ம் வீடு 17% மட்டுமே நல்ல நிலையில் உள்ளது இந்த கால கட்டத்தில் தன்னுடைய தந்தையால் பெரிய அளவு மனவிரயாத்தை சந்தித்துள்ளார். இவரின் தந்தைக்கு இதயக் கோளாறு எனவே குரு புத்தி ஒரு ஆட்டு ஆட்டி விட்டது. 

தற்போது சனி புத்தியில் பயணம் செய்கிறார். சனி புத்தி 3-ம் வீட்டு பலனை செய்கிறது. 3-ம் வீடு 100% நன்றாக உள்ளது எனவே இந்த காலகட்டம் நன்றாக இருக்கும். சகோதரவழி ஆதரவு நல்ல முறையில் கிடைக்கும். 

தம்பி உன்னுடைய ஜாதகத்தில் காளத்திர பாவகம் 100% கெட்டுவிட்டது எனவே காதல், நண்பர்களின் பலக்கவழக்கம் ஆகியவற்றை முற்றிலும் தவிர்ப்பது நல்லது.  

ஆகவே நண்பர்களே ஒருவரின் 12 வீடுகளையும் சரியாக கணித்து, பிறகு கடந்து வந்த திசைகளையும் தற்போது நடக்கும் திசா புத்திகளையும் கணித்து பலன் சொல்லும் போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் பலனை தெளிவாக சொல்ல முடியும். 

முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்: ஒருவரின் லக்கினம் 100% நல்ல நிலையில் இருப்பினும் அவருக்கு நடக்கும் தசா, புத்திகள் நல்ல நிலையில் இருந்தால் மட்டுமே நன்மையை அனுபவிக்க முடியும். அப்படி அவர் தீமையை சந்தித்து வரும் போது லக்கினம் நல்ல நிலையில் இருப்பின் தற்கொலை முயற்ச்சியில் இறங்க மாட்டார். லக்கினம் கெடும் பச்சத்தில் தற்கொலை செய்துகொள்வார். அதனால் தான் எந்த ஒரு ஜாதகருக்கும் லக்கினம் 100% கெட்டுவிடக் கூடாது என்ற கருத்தை ஆரம்பம் முதல் நாம் சொல்லிவருகிறோம். 

astrorj4@gmail.com
 +9-19698729894 
இறையருள் என்றும் நம்துனை நிற்கும்!