வெளிநாடு செல்ல ஜாதகம் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

மற்றுமொரு பதிவில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நண்பர்களே. இன்று ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை ஜோதிட ரீதியாக நாம் ஆராயப்போகிறோம். இன்று பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை நன்றாக படிக்கவைத்து நல்ல வேலை தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கும் வரை அவர்கள் மிகவும் மனவேதனைக்கு ஆளாகிறார்கள். 

இதில் மிக முக்கியமாக ஒருசில பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை வெளிநாட்டிற்கு அனுப்பி விட்டால் பிள்ளைகளின் வாழ்க்கை செட்டில் ஆகிவிடும் என்று நினைத்து பணத்தை செலவு செய்யவும் தயாராக இருக்கிறார்கள். 

இதில் பரிதாபம் என்னவென்றால் வெளிநாடு சென்று அங்கு அவர்களின் பிள்ளைகள் படும்பாடு தான் மிகவும் பரிதாப நிலை. ஒருசில இளஞர்கள் ஒரு மாதம் இரண்டு மாத கால கட்டத்திலேயே திரும்பி விடுகின்றனர். அதன் விளைவாக பெற்றோர்கள் பெரும் கடன் சுமைக்கு ஆளாகின்றனர். இந்த வகையான பெற்றோர்கள் தங்களின் பிள்ளைகள் வெளிநாடு செல்ல நான்கு லட்சம் வரை கடன் வாங்கி எப்படியும் வெளிநாடு அனுப்பிவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் அதே பணத்தை வைத்து சொந்தமாக ஒரு தொழில் தொடங்க தங்கள் பிள்ளைகளை தூண்டுவது இல்லை என்பது தான் எதார்த்த உண்மையாக இருக்கிறது. 

சரி நண்பர்களே நம்முடைய கட்டுரைக்குள் செல்வோம். ஒருவர் எப்போது வேண்டுமானாலும் வெளிநாடு சென்று வரலாம். ஆனால் வேலைகிடைத்து ஓராண்டு ஈராண்டு இருந்து வரலாமா? மற்றும் ஒருவரின் ஜீவனம் வெளிநாட்டில் அமையுமா? என்பது தான் இங்கு மிக முக்கியம். இந்த பதிவில் நாம் ஒவ்வொரு லக்கின வாரியாக எந்தெந்த பாவகம் நன்றாக இருந்தால் ஒருவர் வெளிநாடு சென்று ஜீவனம் ஈட்ட முடியும் என்று பார்க்கப் போகிறோம். 

முதலில் மேஷம் லக்கினம்:
மேஷ லக்கின காரர்களுக்கு லக்கினத்திற்கு 7, 9 மற்றும் 12-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருந்தால் அவர்கள் வெளிநாட்டிலேயே ஜீவனம் தேடி தங்களின் வாழ்நாளை வெளிநாட்டிலேயே செலுமை படுத்திக் கொள்ள முடியும். மிக முக்கியமாக 9 மற்றும் 12-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும்.

ரிஷபம் லக்கினம்:
ரிஷப லக்கின காரர்களுக்கு லக்கினத்திற்கு 8, 9, 11 மற்றும் 12-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருந்தால் அவர்கள் வெளிநாட்டிலேயே ஜீவனம் தேடி தங்களின் வாழ்நாளை வெளிநாட்டிலேயே செலுமை படுத்திக் கொள்ள முடியும். மிக முக்கியமாக 8 மற்றும் 9-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும்.

மிதுன லக்கினம்:
மிதுன லக்கின காரர்களுக்கு லக்கினத்திற்கு 7, 9, 10 மற்றும் 12-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருந்தால் அவர்கள் வெளிநாட்டிலேயே ஜீவனம் தேடி தங்களின் வாழ்நாளை வெளிநாட்டிலேயே செலுமை படுத்திக் கொள்ள முடியும். மிக முக்கியமாக 7 மற்றும் 9-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும்.

கடக லக்கினம்:
கடக லக்கின காரர்களுக்கு லக்கினத்திற்கு 6, 9 மற்றும் 12-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருந்தால் அவர்கள் வெளிநாட்டிலேயே ஜீவனம் தேடி தங்களின் வாழ்நாளை வெளிநாட்டிலேயே செலுமை படுத்திக் கொள்ள முடியும். மிக முக்கியமாக 6 மற்றும் 9-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும்.

சிம்ம லக்கினம்:
சிம்ம லக்கின காரர்களுக்கு லக்கினத்திற்கு 5, 8, 9 மற்றும் 12-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருந்தால் அவர்கள் வெளிநாட்டிலேயே ஜீவனம் தேடி தங்களின் வாழ்நாளை வெளிநாட்டிலேயே செலுமை படுத்திக் கொள்ள முடியும். மிக முக்கியமாக 5 மற்றும் 9-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும்.

கன்னியா லக்கினம்:
கன்னி லக்கின காரர்களுக்கு லக்கினத்திற்கு 4, 7, 9 மற்றும் 12-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருந்தால் அவர்கள் வெளிநாட்டிலேயே ஜீவனம் தேடி தங்களின் வாழ்நாளை வெளிநாட்டிலேயே செலுமை படுத்திக் கொள்ள முடியும். மிக முக்கியமாக 4 மற்றும் 9-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும். 

துலாம் லக்கினம்:
துலாம் லக்கின காரர்களுக்கு லக்கினத்திற்கு 3, 6, 9 மற்றும் 12-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருந்தால் அவர்கள் வெளிநாட்டிலேயே ஜீவனம் தேடி தங்களின் வாழ்நாளை வெளிநாட்டிலேயே செலுமை படுத்திக் கொள்ள முடியும். மிக முக்கியமாக 3 மற்றும் 9-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும். 

விருச்சிக லக்கினம்: 
விருச்சிக லக்கின காரர்களுக்கு லக்கினத்திற்கு 2, 5, 9 மற்றும் 12-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருந்தால் அவர்கள் வெளிநாட்டிலேயே ஜீவனம் தேடி தங்களின் வாழ்நாளை வெளிநாட்டிலேயே செலுமை படுத்திக் கொள்ள முடியும். மிக முக்கியமாக 2 மற்றும் 9-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும்.

தனுஷ் லக்கினம்:
தனுஷ் லக்கின காரர்களுக்கு லக்கினம், 4, 9 மற்றும் 12-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருந்தால் அவர்கள் வெளிநாட்டிலேயே ஜீவனம் தேடி தங்களின் வாழ்நாளை வெளிநாட்டிலேயே செலுமை படுத்திக் கொள்ள முடியும். மிக முக்கியமாக லக்கினம் மற்றும் 9-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும். 

மகரம் லக்கினம்:
மகர லக்கின காரர்களுக்கு லக்கினத்திற்கு 3, 9 மற்றும் 12-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருந்தால் அவர்கள் வெளிநாட்டிலேயே ஜீவனம் தேடி தங்களின் வாழ்நாளை வெளிநாட்டிலேயே செலுமை படுத்திக் கொள்ள முடியும். மிக முக்கியமாக 9 மற்றும் 12-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும். 

கும்பம் லக்கினம்:
கும்ப லக்கின காரர்களுக்கு லக்கினத்திற்கு 2, 9, 11 மற்றும் 12-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருந்தால் அவர்கள் வெளிநாட்டிலேயே ஜீவனம் தேடி தங்களின் வாழ்நாளை வெளிநாட்டிலேயே செலுமை படுத்திக் கொள்ள முடியும். மிக முக்கியமாக 11 மற்றும் 9-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும்.

மீனம் லக்கினம்:
மீன லக்கின காரர்களுக்கு லக்கினத்திற்கு 1, 9, 10 மற்றும் 12-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருந்தால் அவர்கள் வெளிநாட்டிலேயே ஜீவனம் தேடி தங்களின் வாழ்நாளை வெளிநாட்டிலேயே செலுமை படுத்திக் கொள்ள முடியும். மிக முக்கியமாக 10 மற்றும் 9-ம் பாவகங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும்.


முக்கிய குறிப்பு:
ஒவ்வொரு லக்கினத்திற்கும் தனுஷ் மற்றும் மீன ராசிகள் என்ன பாவகமாக வருகிறதோ அந்த பாவகங்கள் பலம் பெறவேண்டும் மேலும் ஒவ்வொரு லக்கினத்திற்கும் 10 மற்றும் 11-ம் பாவகங்கள் பாதக ஸ்த்தானத்துடன் சம்மந்தம் பெறாமல் நல்ல நிலையில் இருக்குமானால் அபரிவிதமான லாபத்தை கொடுத்துவிடும் என்பதும் குறிப்பிடத் தக்கது. 

எனவே உங்களுடைய ஜாதகத்தில் மேற்குறிப்பிட்ட பாவகங்கள் நன்றாக உள்ளதா? என்பதை தெரிந்துகொள்ள எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
மின்னஞ்சல் வாயிலாக தொடர்பு கொள்ளும் நண்பர்கள் தங்களின் பிறந்த தேதி, நேரம் மற்றும் பிறந்த இடம் ( பிரசவமான மருத்துவமனை இருக்கும் இடம் ) ஆகியவற்றை தெளிவாக அனுப்பவும்.  

astrorj4@gmail.com
 +9-19698729894 
இறையருள் என்றும் நம்துனை நிற்கும்!