நவக்கிரகங்கள் பாவகத்திற்கு பெற்றுத்தரும் வலிமை மற்றும் வலிமையற்ற நிலை.

வாசகர்கள் அனைவரையும் மற்றுமொரு பதிவில் சந்திப்பதில் மகிழ்சி, 
              நவக்கிரகங்கள் 12 பாவகத்திற்கு பெற்றுத்தரும் வலிமை என்ன? மற்றும் வலிமையற்ற நிலை என்ன? அதாவது ஒவ்வொரு ஜாதகருக்கும் 360 பாகைதான் இது இறையருளின் கணக்கிற்கு 12 பாவகங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பாவகத்திற்கும் நவக்கிரகங்கள் பெற்றுத்தரும் வலிமை மற்றும் வலிமையற்ற நிலை என்ன? என்பதை ஆராய்ச்சி செய்யும் பதிவுதான் இது என்பதை AstroRaj தெரிவித்துக் கொள்கிறது. 

ஆராய்ச்சிக்குள் போவதற்கு முன்பாக ஒருசில வார்த்தைகள்: ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்துக் கொண்டு கணிதம் செய்யும் முறை என்பது அந்த ஜாதகத்தின் உடல்,உயிராக்கிய லக்கினத்தை முதல் பாவகமாக நாம் பாவித்தோம் என்றால் அதன் புலங்களாகிய மீதி 11 பாவகத்தையும் சறியாக கணிதம் செய்துவிட முடியும். மேலும் ஒரு கிரகம் ஒரு பாவகத்தில் உச்சம் பெற்றுள்ளதா, நீசம் பெற்றுள்ளதா அல்லது பகைத்தன்மையை பெற்றுள்ளதா என்பதல்ல முக்கியம். அந்த பாவகத்திற்கு ஒரு கிரகம் எந்த வகையான வலிமையை பெற்றுத்தருகிறது என்பது தான் மிக முக்கியம். மற்றொன்று முதல் பாவகமாகிய லக்கினம் மற்றும் அதை அடுத்துள்ள பாவகங்கள் இறையருள் வழங்கிய 360 பாகையில் எந்த பாகையில் ஆரம்பம் ஆகிறது என்பதும் முக்கியம். 

இவற்றை கருத்தில் கொண்டு நாம் ஒரு உதாரண ஜாதகத்தை கையில் எடுப்போம் வாருங்கள்:


முதல் பாவகம்: 
இந்த நண்பரின் லக்கினம் சிம்ம லக்கினம். இந்த லக்கினாதிபதியான சூரியன் 5-ம் ஸ்தானத்தில் பள்ளிகொண்டு நண்பரின் லக்கினத்தை வலுவிளக்க செய்ததன் விளைவாக நண்பர் தாய்,தந்தையின் அரவணைப்பில் வளரும் பாக்கியத்தை இளக்கச்செய்து அவரின் இளம்வயது தன்னம்பிக்கையையும் கேள்விக்குறியாகுக்கிறார். எனவே லக்கினம் வலிமை இலக்கிறது.

இரண்டாம் பாவகம்: 
இரண்டாம் பாவகத்தின் அதிபதி புதன் ( இறையருளின் கணக்கிற்கு நான்காம் பாவகம் 240 பாகையில்  முடிகிறது இதில் புதன் 239.85 பாகையில் இருப்பதால் இவர் நான்காம் பாவகத்தில் இருப்பது உறுதியாகிறது ) நான்காம் ஸ்தானத்தில் பள்ளிகொண்டு நண்பரின் இரண்டாம் பாவகத்திற்கு சமமான பலம் பெற்று அதன் விளைவாக நண்பரின் பேச்சாற்றலையும், குடும்பத்திற்கு நல்ல வருமானத்தையும் பெற்றுத்தருகிறார். எனவே இரண்டாம் பாவகம் வலிமை பெறுகிறது.

மூன்றாம் பாவகம்: 
மூன்றாம் பாவகத்தின் அதிபதி சுக்கிரன் ( இறையருளின் கணக்கிற்கு ஐந்தாம் பாவகம் 270 பாகையில்  முடிகிறது இதில் சுக்கிரன் 263.49 பாகையில் இருப்பதால் இவர் ஐந்தாம் பாவகத்தில் இருப்பது உறுதியாகிறது ) ஐந்தாம் ஸ்தானத்தில் பள்ளிகொண்டு நண்பரின் மூன்றாம் பாவகத்திற்கு சமமான பலம் பெற்று அதன் விளைவாக நண்பருக்கு துணிச்சலான தைரியத்தையும், இளைய சகோதர சகோதரிகளை வளிநடத்தும் பக்குவத்தையும், சம்பாதிக்கும் பணத்தை கையாளும் திறனையும் பெற்றுத்தருகிறார். எனவே மூன்றாம் பாவகம் வலிமை பெறுகிறது.

நான்காம் பாவகம்:
நான்காம் பாவகத்தின் அதிபதி செவ்வாய் ( இறையருளின் கணக்கிற்கு ஒன்பதாம் பாவகம் 30 பாகையில்  முடிகிறது இதில் செவ்வாய் 025.02 பாகையில் இருப்பதால் இவர் ஒன்பதாம் பாவகத்தில் இருப்பது உறுதியாகிறது ) ஒன்பதாம் ஸ்தானத்தில் பள்ளிகொண்டு நண்பரின் நான்காம் பாவகத்திற்கு மறைந்துபோய் தாயின் கருத்துக்களை கேட்கமுடியாத நிலையையும், வண்டி, வாகனம் என சுகபோக வாழ்வை கேள்விக்குறியாக்குகிறார். எனவே நான்காம் பாவகம் வலிமையை இலக்கிறது.

ஐந்தாம் பாவகம்:
ஐந்தாம் பாவகத்தின் அதிபதி குரு இவர் பன்னிரெண்டாம் ஸ்தானத்தில் பள்ளிகொண்டு நண்பரின் ஐந்தாம் பாவகத்திற்கு மறைந்துபோய்கிறார் ( இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் குரு உச்சத்தில் இருக்கிறார் இருந்தும் என்ன பயன் என்பதைதான் ) இதன் விளைவாக நண்பரின் குழதெய்வ வழிபாடு பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதன் காரணமாக ஏற்படும் அவயோக பலன்களையும் இவர் சந்திக்க வேண்டிய சூல்நிலையையும் ஏற்படுத்துகிறார். எனவே ஐந்தாம் பாவகம் வலிமையை இலக்கிறது.

ஆறாம் பாவகம்: 
ஆறாம் பாவகத்தின் அதிபதி சனி பகவான் ( இறையருளின் கணக்கிற்கு ஐந்தாம் பாவகம் 270 பாகையில்  முடிகிறது இதில் சனி பகவான் 267.71 பாகையில் இருப்பதால் இவர் ஐந்தாம் பாவகத்தில் இருப்பது உறுதியாகிறது ) ஐந்தாம் ஸ்தானத்தில் பள்ளிகொண்டு நண்பரின் ஆறாம் பாவகத்திற்கு மறைந்துபோய்கிறார் அதன் விளைவாக நண்பரின் உடல்நிலையில் அதிக அக்கறை செலுத்தவேண்டும் என்ற நிலையையும் மற்றும் மனதில் ஒருவிதமான பயநிலையையும் ஏற்படுத்துகிறார். எனவே ஆறாம் பாவகம் வலிமையை இலக்கிறது.

ஏழாம் பாவகம்:
ஏழாம் பாவகத்திற்கு அதிபர் சனி பகவான் இவர் ஐந்தாம் ஸ்தானத்தில் பள்ளிகொண்டு நண்பரின் ஏழாம் பாவகத்திற்கு சமமான பலத்தை பெற்றுத்தந்து அதன் விளைவாக நல்ல மனைவி, நண்பர்கள் மற்றும் தொலைதூர பயணங்களில் லாபம் இவையனைத்தையும் 100% பெற்றுத்தருகிறார். எனவே ஏழாம் பாவகம் வலிமை பெறுகிறது.

எட்டாம் பாவகம்:
எட்டாம் பாவகத்தின் அதிபதி குரு இவர் பன்னிரெண்டாம் ஸ்தானத்தில் பள்ளிகொண்டு நண்பரின் எட்டாம் பாவகத்திற்கு கோணபலத்தை பெற்றுத்தந்து 200% மடங்கு எட்டாம் பாவகத்தின் மூலமாக அவயோக பலன்களை அனுபவிக்க செய்துவிடுகிறார். இதன் விளைவாக நண்பருக்கு திடீர் இளப்புகளை தாவிக்க முடியாத சூல்நிலையையும் ஏற்படுத்திவிடுகிறது. எனவே எட்டாம் பாவகம் வலிமையை இலக்கிறது.

ஒன்பதாம் பாவகம்:
ஒன்பதாம் பாவகத்தின் அதிபதி செவ்வாய் இவர் ஒன்பதாம் ஸ்தானத்தில் பள்ளிகொண்டு நண்பரின் ஒன்பதாம் பாவகத்திற்கு கோணபலத்தை ஏற்படுத்தி 100% மடங்கு ஒன்பதாம் பாவகத்தில் இருந்து அவயோகப் பலனை பெற்றுத்தருகிறார். இதன் விளைவாக பெரியோர்களிடம் அவப்பெயரை சம்பாதிக்கும் நிலையையும், பாக்கியம் என்பதையும் இழக்கும் நிலை மேலும் முன்னோர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்காதா நிலை ஏற்படுகிறது. எனவே ஒன்பதாம் பாவகம் வலிமையை இலக்கிறது.

பத்தாம் பாவகம்:
பத்தாம் பாவகத்தின் அதிபதி சுக்கிரன் இவர் ஐந்தாம் ஸ்தானத்தில் பள்ளிகொண்டு நண்பரின் பத்தாம் பாவகத்திற்கு மறைவுபலத்தை பெற்றுதந்து அதன் விளைவாக நண்பருக்கு அவர் பெற்ற கல்வியில் இருந்து நல்ல வருமானத்தையும், நண்பர் கூட்டுதொழில் செய்தோ அல்லது தன்னுடைய அறிவை பயன்படுத்தி செய்யும் தொழிலில் நல்ல வருமானத்தையும் மேலும் நண்பருக்கு நல்ல கௌரவத்தையும் சமூதாயத்தில் பெற்றுத்தருகிறார். எனவே பத்தாம் பாவகம் வலிமை பெறுகிறது.

பதினொன்றாம் பாவகம்:
பதினொன்றாம் பாவகத்தின் அதிபதி புதன் இவர் நான்காம் ஸ்தானத்தில் பள்ளிகொண்டு நண்பரின் பதினொன்றாம் பாவகத்திற்கு மறைவுபலம் பெற்று அதன் விளைவாக நண்பருக்கு  ஏற்படும் அதிஷ்டத்தையும் மேலும் இலாபத்தையும் மூத்த சகோதர சகோதரிகளின் ஆதரவை இலக்கும் சூலலையும் ஏற்படுத்துகிறார் மேலும் தன்னுடய மனைவியிடம் இருந்து அதிஷ்டத்தை எதிர்பார்க முடியாத நிலை மற்றும் கால்நடைகள் மூலமாக இலாபத்தை எதிர்பார்க முடியாத நிலை தன்னுடைய ஜீவனத்தில் அபரிவிதமான இலாபத்தை எதிர்பார்க்க முடியாத நிலையையும் ஏற்படுத்துகிறார். எனவே பதினொன்றாம் பாவகம் வலிமை இலக்கிறது.

பன்னிரெண்டாம் பாவகம்:
பன்னிரெண்டாம் பாவகத்திற்கு அதிபர் சந்திரன் இவர் தேய்பிறை சந்திரனாக வருகிறார். இவர் லக்கினத்தில் பள்ளிகொண்டு பன்னிரெண்டாம் பாவகத்திற்கு மறைவுபலத்தை தந்து அதன் விளைவாக ஜாதகருக்கு எதிலும் திருப்தி ஏற்படாத மனநிலையையும், மனதை ஒருநிலைபடுத்த முடியாமால் வாய்க்கு வந்தபடி பேசி குடும்பத்தார் மற்றும் மனைவியிடையே கருத்து வேறுபடை ஏற்படுத்தி மேலும் பெரிய அளவிளான முதலீடுகள் எதுவும் செய்யமுடியாத நிலையையும் ஏற்படுத்தி அழகுபார்த்துவிடுவார்.

முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியவைகள்: இதில் நிழல் கிரகம் என்று சொல்லக்கூடிய ராகு, கேது இவற்றையும் மேலும் கடுமையாக பதிக்கப்பட்டுள்ள பாவகத்திற்கு எந்தெந்த கிரகங்களின் பார்வை படுகிறது என்பதையும் அந்த இடத்தில் எந்த கிரகம் இருக்கிறது என்பதையும் பார்த்துவிட்டு தற்போது நடக்கின்ற திசை, புத்தி, அந்தர, சுச்சமங்கள் எந்த பாவகத்தின் பலனை எடுத்து நடத்துகிறது என்பதையும் அந்த பாவகங்களுக்கு கொட்சார கிரகங்களின் சஞ்சாரம் எப்படிபட்ட விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது என்பதையும் எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும் என்ற விசயத்தையும் AstroRaj பதிவு செய்கிறது. 

astrorj4@gmail.com
 +9-19698729894 
இறையருள் என்றும் நம்துனை நிற்கும்!