ஜோதிடம் பற்றி ஒருசில வார்த்தைகள்


ஜோதிடத்தை நோக்கும் விதம்:
நாம் வசிக்கும் இந்த பூமி சூரியனை மையமாக வைத்து இயங்குகிறது அதன் இயக்கமும் பூமியில் பல மாறுதல்களை செய்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம். மேலும் புவிஈர்ப்பு சக்தி கதிரியக்க சக்தி இவை இரண்டும் பூமிக்கு மட்டுமல்ல அனைத்து கிரகங்களுக்கும் மிக அவசியம் என்பதையும் நாம் அறிவோம். நம்முடைய பூமியில் வாழும் உயிரினங்கள் அனைத்திற்கும் புவிஈர்ப்பு சக்தியும் பூமியை சுற்றிலும் உள்ள கிரகங்களின் கதிரியக்க சக்தியும் மிக முக்கியத்துவம் வகுக்கிறது. மேலும் இதன் விளைவாக பூமியில் நெருப்பு, நிலம், காற்று, நீர் என்ற நான்கு வேதிவினைகளும் பூமியில் வாழும் மனிதனுக்கு இன்றியமையாததாக இருந்து வருகிறது. எனவே மனிதன் நெருப்பு , நிலம் , காற்று , நீர் , புவிஈர்ப்புவிசை மற்றும் கிரகங்களின் கதிரியக்கம் இவை அனைத்தும் சேர்ந்து தான் பூமியின் 360 டிகிரி கோளத்தை 30 , 30 டிகிரியாக மொத்தம் 12 பாவகமாகப் பிரித்து இந்த 12 பாவகத்திற்குள்ளேயே மனிதன் இயங்குகிறான் என்பது தான் எதார்த்தமான உண்மை.

இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் மேலே சொல்லப்பட்ட அனைத்து காரணிகளும் பூமியில் வாழும் அனைத்து மனிதர்களுக்கும் பொருந்துமா என்றால் அதில் தான் ஒரு வேறுபாடு இருக்கிறது. ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த 12 பாவகத்திற்கு ஆளாகியே ஆக வேண்டும் இதை எவாராலும்  மாற்ற இயலாது இது இயற்கையின் கணிதத் தத்துவம். இதில் மிக முக்கியமான கவனிக்க வேண்டிய  விஷயம் பூமியை சுற்றியுள்ள கிரகங்கள் அனைத்தும் சமமாகத்தான் தன்னுடைய கதிர்களை பூமிக்கு அனுப்புகிறது. எனவே இதில் நல்ல கதிர் என்றோ கெட்ட கதிர் என்றோ அதைபோல் நல்ல கிரகம் கெட்ட கிரகம் என்று எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் மனிதன் சுற்றி வரக்கூடிய இந்த 12 பாவகங்களில் ஒவ்வொரு பாவகமும் எப்படி அந்த கதிர்களை கிரகித்து கொள்கிறது - கதிர்களை வாங்கி கொண்டு மனிதனை இயக்குகிறது என்பது தான் இங்கே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வேறுபடுகிறது. நம்முடை மூதாதையர்கள் இந்த 12 பாவகங்களின்  வலிமையை கண்டுபிடிக்க மட்டுமே வலிமையை கண்டுபிடிக்க மட்டுமே பல சூத்திரங்க்களை கையாண்டுள்ளனரே தவிர கிரகங்களை அல்ல என்பதை நன்றாக புரிந்துகொள்ள வேண்டும். 

இந்த 12 பாவகங்களுக்கும் பெயர் உண்டு சித்திரையில் ஆரம்பித்து பங்குனியில் முடிக்கின்ற தமிழ் மாதம்தான் அது. சித்திரை என்னும் முதல் பாவகம் சூரியனின் கதிரியக்க சக்தியை அதிகமாக வாங்கிக்கொள்ளும் ஐப்பசி என்னும் 7-ம் பாவகம் சூரியனின் கதிரியக்க சக்தியை குறைவாக  வாங்கிக்கொள்ளும். இதே போல் பூமியை சுற்றியுள்ள அனைத்து கிரங்களின் கதிரியக்க சக்தியை வாங்கிக்கொண்டு மனிதனை இயக்கும் மாபெரும் மனிதனின் சமுகநிலை இயக்க ஆற்றல் இந்த 12- பாவகங்களே என்பதை நன்றாக புரிந்துகொள்ள வேண்டும். 


இங்கு மிக முக்கியமாக மற்றொரு விஷயம் நட்சத்திரம். நட்சத்திரம் என்றால் என்ன? அது ஒரு சூரிய குடும்பம் அவ்வளவு தான். நம்முடைய சூரிய குடும்பம் போல் பல சூரிய குடும்பங்கள் இருக்கிறது. இது போல் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திர கூட்டங்களில் பூமியை சுற்றியுள்ள கிரகங்கள் எந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறது என்பதை வைத்தும் இந்த 12 பாவகம் நம்மை இயக்கும் என்பதே இயற்கையின் துல்லியம் நிறைந்த எதார்த்த உண்மை.


எனவே நாம் ஜோதிடம் என்னும் இறந்த கால எதிர்கால அறிக்கையை கணித்து எழுதும் பொது 12 பாவகம் 9 கிரகம் 27 நட்சத்திரம் என்பதை எடுத்துக்கொள்கிறோம். இதில் 27 நட்சத்திரங்களின் உதவியுடன் அதாவது பல வண்ணம் கொண்ட கற்களின் உதவியுடன் நம்முடைய 12 பாவகம் என்னும் வீடு அமைந்து கிரகங்களின் கதிரிக்க சக்தியை வாங்கி வீட்டில் வாழும் நம்மை இயக்கி கொண்டு இருக்கிறது என்பதே எதார்தமான உண்மை. astrorj4@gmail.com
 +9-19698729894 
இறையருள் என்றும் நம்துனை நிற்கும்!