அனைவருக்கும் வணக்கம்அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வலைப்பதிவின் மூலமாக ஒரு மனிதனின் எதிர்கால அறிக்கையை (ஜோதிடம்) கணித்தும் தெளிவான வழிகாட்டுதலும் செய்து தரப்படும்.

மேலும் இத்தளம் மற்ற ஜோதிட தளத்தை போன்று இருக்காது இது சமுதாயத்தில் ஒரு மனிதன் நான் என்ன செய்வது ஒன்றுமே புரியவில்லையே என்று தத்தலிக்கும் அனைத்து தரப்பினருக்கும் இது உதவி செய்யும் என்பதை இத்தளம் முதலில் பதிவு செய்கிறது.

ஜோதிடம் என்பதை மக்கள் தவறாக புரிந்துள்ளனர் எனவே இத்தளம் ஜோதிடம் என்பது மெய்யே ஒவ்வொரு மனிதனின் எதிர்கால அறிக்கை முற்றிலும் மாறுபட்டதே என்பதை இத்தளம் பதிவு செய்யும்.

பாகை கணிதம் செய்து கேள்விகளுக்கு  100% சரியான பதில்கள் மின்னஞ்சல் வழியாக அனுப்பி வைக்கப்படும்.


வாழ்க்கையில் துயரத்தை அனுபவிக்கும் நண்பர்கள் நாம் எடுக்கும் முடிவு சரியானதா? தவறானதா ? என்று குழப்பத்தில் இருக்கும் நண்பர்கள் இத்தளத்தை முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ளாம் என்பதையும் இத்தளம் பதிவு செய்கிறது.

எனவே நண்பர்கள் தங்களின் 
பிறந்த இடம் : xxxxxxx 
பிறந்த நேரம் : --.--AM or PM 
பிறந்த தேதி.: --/--/----

இத்தளத்தின் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பிவைக்கவும் தங்களின் கேள்விகளுக்கு தெளிவான விளக்கம் தரப்படும் என்பதை சமுதாய நோக்கோடு இத்தளம் பதிவு செய்கிறது.

astrorj4@gmail.com
 +9-19698729894 
இறையருள் என்றும் நம்துனை நிற்கும்!